อนุสิทธิบัตร อสบท. 2890 จากกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ เป็นสิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์กำจัดปลวกสมุนไพรไทยแบบใหม่ล่าสุด แห่งแรกและแห่งเดียวในไทย ที่คิดค้นโดยภูมิปัญญาไทย
อนุสิทธิบัตร อสบท. 7203  จากกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ เป็นสิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์กำจัดปลวกสมุนไพรไทยแบบใหม่ล่าสุด แห่งแรกและแห่งเดียวในไทย ที่คิดค้นโดยภูมิปัญญาไทย
© Copyright 2011 Konesbkk.com | All Rights reserved | by Freethailand.com
วิสาหกิจชุมชน โคเนส ชลบุรี konesbkk.com
              สิ่งประดิษฐ์ออกแบบผลิตภัณฑ์เหยื่อล่อปลวกและสารสกัดจากพืชธรรมชาติ TERMINATE,TERMINUS,TERMINAOIL,  เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถยับยั้งเจริญเติบโต ทำให้ลด ประชากรปลวก คิดค้นและทดลองผลเป็นผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาของคนไทย และเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ใช้ควบคุมการขยายพันธุ์ของปลวกโดยเฉพาะ (ไม่ใช่ฆ่าปลวก) แบบใหม่ล่าสุดแห่งแรก และแห่งเดียว ในไทย  ได้ทดลองประสบผลสำเร็จในประสิทธิภาพสูงสุด ของวิธีการควบคุมประชากรปลวกไว้ระดับหนึ่ง ผลิตภัณฑ์เหยื่อล่อปลวกและสารสกัดจากพืชธรรมชาตินี้ ได้นำไปทำการทดสอบประสิทธิภาพจากสำนัก วิจัยและพัฒนาการกรมป่าไม้กำจัดปลวกตายลงได้ 95.05% ตามเลขที่ ทส.1604/ว012 และ วิจัยองค์ประกอบคุณสมบัติของพืชธรรมชาติ ที่ใช้เป็นส่วนผสมของสารสกัดและ เหยื่อล่อปลวก และ ศึกษาความเป็นพิษตกค้าง  ณ  ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2547 โดย ผศ.พิณทิพย์ กรรณสูตร หัวหน้าภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ควบคุมโครงการนี้ และได้ตอบหนังสือ ผลการทดลองและวิจัย 0513..10714/686,105130513.10714/6864 และ ได้ผ่านการ ตรวจวิเคราะห์ ทางพิษวิทยา โดยมีหนังสือผลการวิเคราะห์ จากสถาบันวิจัยสมุนไพรกรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงสาธารณะสุข เลขที่ 19480346 และ 195000106 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2548 สินค้านี้ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ทะเบียนเลขที่ ค216359- ค216360- ค261627 และได้รับอนุสิทธิบัตรเลขที่ 2890,7022,7023 รวม 3 ฉบับ จากสำนักสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา  ห้ามมิให้ผู้ใดทำการ โฆษณา, เลียนแบบ, จำหน่าย หรือการใดๆ หากพบผู้ใดละเมิด ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้ ทางเราจะดำเนินการตามกฎหมายที่บัญญัติไว้สูงสุด
ได้จับกุมผู้ละเมิดอนุสิทธิบัตร  และจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป more info  more info more info  more info konesbkk.com วิสาหกิจชุมชน โคเนส ชลบุรี โทร.02-7483869, 081-7346868, 086-9931181  แฟกซ์. 0-27485137 ปลวก เรายับยั้ง มด เราเอาอยู่ หนู เราไม่เอา ยุง เราขับไล่ แมลงสาบ เรากำจัด จิ้งจก เราขับไล่ หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ประวัติความเป็นมา ข่าวสาร สารสกัดจากธรรมชาติ ติดต่อเรา ต้องการ ตัวแทนจำหน่าย ทั่วประเทศ เกี่ยวกับเรา