© Copyright 2011 Konesbkk.com | All Rights reserved | by Freethailand.com
วิสาหกิจชุมชน โคเนส ชลบุรี konesbkk.com
สารไล่จิ้งจกนี้ เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมัน ที่สกัดได้จากพืชธรรมชาติทั้งหมด โดยไม่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม หรือเกิดพิษกับผู้คนและสัตว์เลี้ยง
konesbkk.com วิสาหกิจชุมชน โคเนส ชลบุรี โทร.02-7483869, 081-7346868, 086-9931181  แฟกซ์. 0-27485137
          พืช เป็นพรรณไม้หลากหลายชนิดที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติมีมากด้วยคุณค่า เป็นภูมิปัญญาของคนโบราณ บรรพบุรุษเราที่นำมาใช้เป็นประโยชน์มาหลายชั่วอายุคนที่สืบทอดกันมา ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ยารักษาโรค บำรุงร่างกาย และได้พัฒนามาใช้ประโยชน์ทางเกษตร ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี บำรุงดิน ยับยั้งการเจริญเติบโต และการขยายพันธ์ ป้องกันกำจัดและขับไล่แมลงศัตรูในบ้านเรือน ต้นไม้ พืชในสวน และไร่ นา ทำให้หลีกเลื่ยงหนทาง ที่สารพิษเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ อาหารอร่อยแต่ตายผ่อนส่ง           แม้ว่าปัจจุบัน กระแสการต่อต้านการใช้สารพิษพอมีบ้าง แต่เนื่องจากภาครัฐขาดการให้ข้อมูลทางวิชาการที่น่าเชื่อถือ ความไม่เข้าใจ และไม่สะดวกในการนำมาใช้ อีกประการหนึ่งไม่ได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจัง ความสำคัญ และการยอมรับจากภาครัฐก็ค่อนข้างมีน้อยมาก แทบจะว่าได้ไม่มีเลย           ถึงแม้ปัจจุบันเท่าที่พบพืชธรรมชาติของไทยที่มีคุณสมบัติในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชมีมากกว่า 2,500 ชนิด มีทั้งออกฤทธิ์ ทำให้แมลงเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้ฆ่าแมลง ยับยั้งการดูดกินอาหาร หยุดการลอกคราบ งดการว่างไข่ มีผลทำให้ประชากรของแมลงลดน้อยลง ไม่สามารถขยายพันธุ์ได้ต่อไป           นอกจากนี้ ยังมีพืชธรรมชาติบางชนิดมีกลิ่นเฉพาะตัว ที่สัตว์และแมลงไม่ชอบ ซึ่งนำมาใช้เป็นสารขับไล่แมลงและสัตว์ได้เป็นอย่างดี เช่น งู หนู ยุง แมลงวัน มด และ จิ้งจก           จิ้งจก ซึ่งเป็นสัตว์เลื้อยคลานชนิดหนึ่งที่มีอยู่ทั่วไปในบ้านเรือน จับกินแมลงเป็นอาหาร มีประโยชน์ในการช่วยกำจัดแมลง มีผลดี ต่อระบบนิเวศน์ ไม่ควรกำจัดด้วยการฆ่า แต่เนื่องจากมูลของจิ้งจก ได้สร้างความรำคาญใจให้แก่ผู้คนในบ้านเรือนเป็นอย่างมาก จากการที่ได้ ศึกษา ทดลอง และสังเกตุ จึงทราบว่า สารแอลคาลอยด์อะโนเนอิน น้ำมันที่สกัดได้จากเมล็ดน้อยหน่า สารไลโมนินน้ำมันที่สกัดได้จาก ผิวมะกรูด สารแคปซาซิน น้ำมันที่สกัดได้จากพริก และน้ำมันที่สกัดได้จากพืชอื่นอีกส่วนหนึ่ง ที่มีกลิ่นออกฤทธิ์ที่จิ้งจกไม่ชอบ จึงเป็นพืช ที่ใกล้ตัวและหาง่าย นำมาใช้เป็นสารไล่จิ้งจก ทดลองได้ผลเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง
ปลวก เรายับยั้ง มด เราเอาอยู่ หนู เราไม่เอา ยุง เราขับไล่ แมลงสาบ เรากำจัด จิ้งจก เราขับไล่ หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ประวัติความเป็นมา ข่าวสาร สารสกัดจากธรรมชาติ ติดต่อเรา ต้องการ ตัวแทนจำหน่าย ทั่วประเทศ จิ้งจก เราขับไล่