© Copyright 2011 Konesbkk.com | All Rights reserved | by Freethailand.com
วิสาหกิจชุมชน โคเนส ชลบุรี konesbkk.com konesbkk.com วิสาหกิจชุมชน โคเนส ชลบุรี โทร.02-7483869, 081-7346868, 086-9931181  แฟกซ์. 0-27485137
Termina Oil
               เป็นผลิตภัณฑ์สารกัดจากพืชธรรมชาติท้องถี่นไทย เป็นแห่งแรกและหนึ่งเดียวในไทย เป็นน้ำมันที่สกัด จากพืชธรรมชาติ  เมื่อทำการใช้ให้เจือจางในน้ำ อัตราส่วน 1 ลิตรต่อน้ำ 35 - 40 ลิตร ใช้ฉีดพ่น อัดใส่ท่อ และ วิธีการอัดลงพื้นที่เจาะเช่นเดียวกับการใช้สารเคมี เมื่อผสมน้ำแล้วใช้ได้กับพื้นที่ 1 ลิตรต่อ 1 ตารางเมตร  มีผลออกฤทธิ์ในการให้ปลวกเดินสัมผัส ทำให้ปลวกที่ได้รับสารจะค่อยๆ อ่อนแอลงแล้วกลับเข้ารัง   (ไม่ใช่สำหรับฆ่าปลวก)   ตัวที่แข็งแรงกว่าก็จะมาทำลายตัวที่อ่อนแอกว่า ทำให้สารนั้นแพร่กระจายภายในรังของมัน โดยอัตโนมัติ ในการนี้ปริมาณประชากรปลวกก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆ ทำให้ลดประชากรปลวกไปในที่สุด   (เทอร์มิน่า ออยล์  เป็นน้ำมันสกัดจากพืชธรรมชาติแท้จากท้องถี่นไทย ไม่ผสมสาร เคมีสังเคราะห์ที่มีพิษ ไม่มีกลิ่นฉุนน่ารำคาญ ไม่เจือสี ไม่ตกตะกอน ไม่ผสมสี สามารถละลายในน้ำได้ดี  สะดวกต่อการใช้งาน)
TerminaOil
Termina Oil-01
เทอร์มินา ออยล์
Termina Oil-01
เทอร์มินา ออยล์
Termina Oil-02
ตวงเอาปริมาณของเทอร์มิน่า ออยล์ ที่จะใช้  ใส่ลงในถังTermina Oil-02
ตวงเอาปริมาณของเทอร์มิน่า ออยล์ ที่จะใช้ ใส่ลงในถัง
Termina Oil-03
เติมน้ำตามสัดส่วน 25-35 เท่า ของเทอร์ มิน่า ออลย์ลงไป
Termina Oil-03
เติมน้ำตามสัดส่วน 25-35 เท่า ของเทอร์ มิน่า ออลย์ลงไป
Termina Oil-04
กวนให้เทอร์มิน่า ออยล์ละลายเข้ากันดีจึงนำไปใช้งานTermina Oil-04
กวนให้เทอร์มิน่า ออยล์ละลายเข้ากันดีจึงนำไปใช้งาน
Termina Oil-05
เทอร์มิน่า ออยล์และน้ำที่ผสมกันแล้วTermina Oil-05
เทอร์มิน่า ออยล์และน้ำที่ผสมกันแล้ว
Termina Oil-06
ใช้เครื่องอัดน้ำแรงดันสูงTermina Oil-06
ใช้เครื่องอัดน้ำแรงดันสูง
Termina Oil-07
การอัดเทอร์มิน่า ออยล์ ลงสู่พื้นรอบบ้านTermina Oil-07
การอัดเทอร์มิน่า ออยล์ ลงสู่พื้นรอบบ้าน
Termina Oil-08
การเจาะพื้นในบ้านเพื่ออัดเทอร์มิน่า ออยล์ Termina Oil-08
การเจาะพื้นในบ้านเพื่ออัดเทอร์มิน่า ออยล์
Termina Oil-09
การฉีดพ่นเทอร์มิน่าออยล์ รอบบ้านTermina Oil-09
การฉีดพ่นเทอร์มิน่าออยล์ รอบบ้าน
Termina Oil-10
การใช้ถึงพ่นเคมีอัดลมฉีดเทอร์มิน่า ออยล์Termina Oil-10
การใช้ถึงพ่นเคมีอัดลมฉีดเทอร์มิน่า ออยล์
Termina Oil-11
การฉีดพ่นเทอร์มิน่า ออยล์ลงในใต้ถุนบ้าน โดยการฉีดพ่นเทอร์มิน่าออยล์Termina Oil-11
การฉีดพ่นเทอร์มิน่า ออยล์ลงในใต้ถุนบ้าน โดยการฉีดพ่นเทอร์มิน่าออยล์
Termina Oil-12
การฉีดเทอร์มิน่า ออยล์ ทำลายจอมปลวกที่มีอยู่ติดบ้านTermina Oil-12
การฉีดเทอร์มิน่า ออยล์ ทำลายจอมปลวกที่มีอยู่ติดบ้าน
Termina Oil-13
ฝูงปลวกที่กัดกินพื้นบ้านTermina Oil-13
ฝูงปลวกที่กัดกินพื้นบ้าน
Termina Oil-14
ทำลายจอมปลวกที่มีอยู่ใกล้บ้าน โดยการอัด    เทอร์มิน่า ออยล์ ลงในจอมปลวกTermina Oil-14
ทำลายจอมปลวกที่มีอยู่ใกล้บ้าน โดยการอัด เทอร์มิน่า ออยล์ ลงในจอมปลวก
Termina Oil-15
การอัดเทอร์มิน่า ออยล์ ลงดินเพื่อกำจัดปลวกTermina Oil-15
การอัดเทอร์มิน่า ออยล์ ลงดินเพื่อกำจัดปลวก
Termina Oil-16
การอัดเทอร์มิน่า ออยล์ลงในจอมปลวก เพื่อกำจัดปลวกป่าTermina Oil-16
การอัดเทอร์มิน่า ออยล์ลงในจอมปลวก เพื่อกำจัดปลวกป่า
Termina Oil-17Termina Oil-17Photo Gallery for Web Site by VisualLightBox.com v3.1
อนุสิทธิบัตร อสบท. 7203  จากกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวง พาณิชย์ เป็นสิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ กำจัดปลวกสมุนไพรไทยแบบใหม่ล่าสุด แห่งแรกและแห่งเดียวในไทย ที่คิดค้นโดยภูมิปัญญาไทย
อนุสิทธิบัตร อสบท. 2890 จากกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวง พาณิชย์ เป็นสิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ กำจัดปลวกสมุนไพรไทยแบบใหม่ล่าสุด แห่งแรกและแห่งเดียวในไทย ที่คิดค้นโดยภูมิปัญญาไทย
Terminus Terminate Terminao Bait   Termina Oil ปลวก เรายับยั้ง มด เราเอาอยู่ หนู เราไม่เอา ยุง เราขับไล่ แมลงสาบ เรากำจัด จิ้งจก เราขับไล่ หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ประวัติความเป็นมา ข่าวสาร สารสกัดจากธรรมชาติ ติดต่อเรา ต้องการ ตัวแทนจำหน่าย ทั่วประเทศ