© Copyright 2011 Konesbkk.com | All Rights reserved | by Freethailand.com
วิสาหกิจชุมชน โคเนส ชลบุรี konesbkk.com konesbkk.com วิสาหกิจชุมชน โคเนส ชลบุรี โทร.02-7483869, 081-7346868, 086-9931181  แฟกซ์. 0-27485137
Terminao Bait
               เเหยื่อพืชธรรมชาติอัดเท่งนี้ใช้สำหรับเติมใส่ในภาชนะบรรจุเหยื่อ เมื่อได้สำรวจว่าเหยื่อ ได้ถูกปลวกกินหมดแล้ว เหยี่อนี้ได้ผลิตขึ้นจากพืชธรรมชาติของไทย ประกอบด้วยสารที่ปลวกชอบกิน เช่น กากอ้อย  ไม้เนื้ออ่อน เราคัดสรรเอาพืชธรรมชาติหลากหลายชนิด ที่เกิดผลต่อการพัฒนาของเชื้อจุลินทรีย์ในกระเพาะอาหาร ของปลวก ทำให้ปลวกไม่สามารถย่อยอาหารได้ และส่วนผสมของพืชธรรมชาติ ที่เราใช้เป็นองค์ประกอบ ของเหยื่อปลวกนี้ ยังมีผลต่อการพัฒนาฮอร์โมนที่ใช้ในการยับยั้งการลอกคราบ ทำให้ไข่ไม่พัฒนาเป็นตัวอ่อน และยังมีผลต่อการพัฒนาของฟีโรโมนในนางพญาปลวก เปลี่ยนแปลงไป ทำให้การปกครองของนางพญาปลวก ไม่มีผลต่อการปกครองประชากรปลวก  สุดท้ายปลวกจะทำลายกันเอง ทำให้ลดประชากรของปลวกลงไปเรื่อยๆ  และนำไปสู่การล่มสลายของรังปลวก
อนุสิทธิบัตร อสบท. 7203  จากกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวง พาณิชย์ เป็นสิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ กำจัดปลวกสมุนไพรไทยแบบใหม่ล่าสุด แห่งแรกและแห่งเดียวในไทย ที่คิดค้นโดยภูมิปัญญาไทย
อนุสิทธิบัตร อสบท. 2890 จากกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวง พาณิชย์ เป็นสิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ กำจัดปลวกสมุนไพรไทยแบบใหม่ล่าสุด แห่งแรกและแห่งเดียวในไทย ที่คิดค้นโดยภูมิปัญญาไทย
Terminus Terminate Terminao Bait   Termina Oil ปลวก เรายับยั้ง มด เราเอาอยู่ หนู เราไม่เอา ยุง เราขับไล่ แมลงสาบ เรากำจัด จิ้งจก เราขับไล่ หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ประวัติความเป็นมา ข่าวสาร สารสกัดจากธรรมชาติ ติดต่อเรา ต้องการ ตัวแทนจำหน่าย ทั่วประเทศ