© Copyright 2011 Konesbkk.com | All Rights reserved | by Freethailand.com
วิสาหกิจชุมชน โคเนส ชลบุรี konesbkk.com konesbkk.com วิสาหกิจชุมชน โคเนส ชลบุรี โทร.02-7483869, 081-7346868, 086-9931181  แฟกซ์. 0-27485137
Terminate,Terminus,Termina Oil
               เป็นผลิตภัณฑ์สารสกัดจากพืชธรรมชาติของท้องถิ่นไทยที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโต และ หยุดการขยายพันธ์ปลวก Terminate,  Terminus, เป็นสิ่งประดิษฐ์ออกแบบลักษณะเป็นพืชธรรมชาติของไทย บดละเอียดอัดเป็นแท่ง เพื่อเป็นเหยื่อล่อปลวก ส่วน Termina  Oil ลักษณะเป็นน้ำมันที่สกัดได้จากพืชธรรมชาติ ของไทยหลายชนิด  เหยื่อล่อปลวกออกแบบมาเพื่อให้ปลวกกินพร้อมนำไปเลี้ยงลูกอ่อน ส่วนน้ำมันนั้นใช้ฉีดพ่น เช่นเดียวกับการฉีดพ่นสารเคมี เพื่อต้องการให้ปลวกโดยการสัมผัส ออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโต และหยุดการ ขยายพันธ์เช่นเดียวกับเหยื่อ (ไม่ใช้สำหรับฆ่าปลวก) ไม่มีสารพิษตกค้าง ไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ส่งผลเสีย ต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยงเลือดอุ่น เป็นผลิตภัณฑ์สารสกัดจากพืชธรรมชาติเมล็ดสะเดาของไทยเป็นหลัก  ร่วมกับ สารสกัดของพืชอีกหลายชนิด ที่มีประสิทธิภาพสามารถทำให้ปลวกเบื่ออาหาร และยับยั้งการเจริญเติบโต      ใช้ควบคุมประชากรปลวกไม่ให้มีการขยายพันธ์ และลดประชากรของปลวกให้น้อยลง                   ผลิตภัณฑ์สารสกัดพืชธรรมชาตินี้  เป็นผลิตภัณฑ์ผลิตและคิดค้นโดยภูมิปัญญาไทย แบบใหม่ล่าสุด แห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย ได้ทดสอบประสิทธิภาพจากสำนักวิจัยและพัฒนาการกรมป่าไม้ ตามเลขที่ ทส.๑๖๐๔/ว๐๑๒ กองป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชป่าไม้ กลุ่มงานแมลงและจุลชีววิทยาป่าไม้ มีประสิทธิภาพ ในการกำจัดปลวกตายลงได้ 95.05 % และได้วิเคราะห์ความเป็นพิษในหนูทดลองของห้องปฏิบัติการสถาบันวิจัย สมุนไพรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตามหมายเลขวิเคราะห์ที่ 19500010 และ เลขที่  194800346 พร้อมนี้  ยังได้นำผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ไปทำการตรวจวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ และปริมาณสาร ธรรมชาติจากพืชธรรมชาตินี้  ทดสอบความเป็นพิษจากหนูทดลอง  ตามเลขที่  ศธ.0513.10714 / 6861 พิเศษ  และให้ผู้เชียวชาญทางภาควิชาศึกษาหาประสิทธิภาพในการกำจัดปลวก หาค่ากลไกความเป็นพิษ ในปลวก และ หนูทดลอง  ศึกษาพิษตกค้างในดินและน้ำบริเวณการใช้สารดังกล่าว ตามเลขที่ ศธ. 0513.10714/6864 พิเศษ     จากภาควิชาสัตววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                 จึงมีผลดีเยี่ยมในประสิทธิภาพ ของวิธีการควบคุมประชากรปลวก ไม่ให้มีการลอกคราบของตัวอ่อน หยุดยั้งการเจริญเติบโตของปลวก ไม่สามารถ ขยายพันธ์เพิ่มประชากรปลวกมากขึ้นได้  จึงเป็นวิธีการกำจัดปลวก ที่ได้ผลดีที่สุดในปัจจุบัน สารสกัดจากพืชธรรมชาติ ใช้กับปลวกนี้  เป็นผลงานประยุกต์คิดค้นนำมาใช้ของ ภูมิปัญญาไทย ไม่ใช้ผลงานวิจัยที่มีด๊อกเตอร์  ซึ่งเป็นถึงรองศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยมีชื่อแห่งหนึ่ง  ที่ทางเราได้ส่งผลงานผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปไปให้วิเคราะห์ถึงการเป็นพิษตกค้าง ในดินและน้ำหรือเป็นพิษที่เกิดขึ้น ต่อสิ่งแวดล้อมในการใช้สารดังกล่าว (เรามีหลักฐานอ้างอิงของจริง)   ด๊อกเตอร์ รองศาสตราจารย์เจ้าเล่ผู้นี้ จึงได้รู้ถึงรายละเอียดวิธีการผลิตของเรา เป็นหนทางนำไปสู่การแอบอ้างว่าเป็นผลงานวิจัยของตนมานานนับ 25 ปี  นับเป็นผลงานวิจัยที่วิบากทรหดที่สุดของด๊อกเตอร์รองศาสตราจารย์เฒ่าเจ้าแล่ผู้นี้  (งานเด็กๆของชาวบ้าน)  นำมากลายเป็นผลงานสุดฮิดดีเด่น เพื่อเป็นผลงานประดับอกติดบนบ่าห้อยก้านคอเพื่อโชว์ความสามารถที่อวดตน เป็นนักวิจัยให้ชาวมหาวิทยาลัยชม  แท้จริงมันก็เป็นงานแสดงฮือฮาโชว์ในตลกคาแฟ่เท่านั้น  กล่าวเท็จโดยที่ไม่เคย มีหลักฐานอันใดเกี่ยวข้องกับการวิจัยวิธีการกำจัดปลวกมาแสดงให้เห็นชัดแม้แต่ชิ้นเดียว ฮิ !  ฮิ ! ฮิ ! 555! 555! 555!
Terminus Terminate Terminao Bait   Termina Oil ปลวก เรายับยั้ง มด เราเอาอยู่ หนู เราไม่เอา ยุง เราขับไล่ แมลงสาบ เรากำจัด จิ้งจก เราขับไล่ หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ประวัติความเป็นมา ข่าวสาร สารสกัดจากธรรมชาติ ติดต่อเรา ต้องการ ตัวแทนจำหน่าย ทั่วประเทศ ปลวก เรายับยั้ง